Uw lichaamstaal vertelt veel meer dan u denkt!

Lichaamstaal neemt een hele belangrijke plaats in bij onze communicatie. Het is zelfs zo dat 97% van de communicatie via lichaamstaal geschiedt en slechts 3% via het gesproken woord! Daarom is het belangrijk uw lichaamstaal eens onder de loupe te nemen en te zien wat uw houding verraadt.

Voordat u ook maar een woord heeft gezegd wordt u al beoordeeld op hetgeen uw lichaamstaal uitstraalt. Dit artikel  wil u informeren hoe u uw lichaamstaal op een goede manier kunt gebruiken en u laten zien welk een belangrijke plaats de lichaamstaal in onze communicatie inneemt.

   

Door zich steeds meer naar elkaar te richten, zowel qua lichaam als qua blik zal het contact steeds makkelijker gelegd worden. Zowel de armen als de benen spelen een belangrijke rol en zullen uiteindelijk naar elkaar toegewend worden.Zo kunt u het leggen van contacten verbeteren.

Gekruiste armen, blik recht vooruit en de benen stevig op de grond duiden op vastberadenheid en een lichte mate van geslotenheid. Zijn daarentegen de benen ook gekruist en de blik naar beneden gericht dan is er sprake van onzekerheid en laat men weten dat men met rust gelaten wil worden.

Een helder, open gezicht dat de partner aankijkt zonder hevige mimiek komt rustig en aandachtig over. Staar echter nooit iemand aan. Indien de ogen worden toegeknepen dan komt de persoon niet zacht en kalmerend over. Dit kan zelfs onderzoekend of kwetsend overkomen.

Een open houding, ogen naar voren gericht, armen en handpalmen uitgestrekt komt positief over naar anderen. Indien u het hoofd iets omhoog laat neigen en de kin naar voren steekt dan is de houding wat uitdagender. Vaak nemen we deze houding aan bij een begroeting of bij wederzijdse taxering.

Een open glimlach en een direct toegewende blik waarbij de mond licht geopend is laten zien dat men zich prettig voelt. De wenkbrauwen zijn iets opgetrokken en de mondhoeken wijzen naar boven. Het tegenovergestelde laat woede en haat tot uitdrukking komen. Deze blik beloofd weinig goeds.

Een pruilmondje geeft te kennen dat iemand zich gekwetst voelt, iets waar kinderen vaak gebruik van maken. Opeengeklemde tanden en samengeperste lippen laten zien dat men een probleem heeft. Dit komt vaak voor bij stress en spanning en kan zelfs afdrukken op de onderlip achterlaten.

Wanneer de kin naar beneden neigt, maar de blik naar boven dan neemt u de ander iets kwalijk, of u wordt berispt. De blik kan zelfs vernietigend werken.Bij omhooggeheven kin is er sprake van minachting en arrogantie. Indien het oogcontact ook nog verbroken wordt dan komt dit nog meer kwetsend over.

Uw innerlijke houding wordt weerspiegelt door uw lichaamshouding. Een negatief innerlijk uit zich door neerhangende lichaamsdelen. Een positieve houding laat u rechtop staan, de blik recht vooruit en het hoofd wat omhoog. Wie kan u nog wat doen!

Ieder mens heeft een individuele behoefte aan ruimte. Hoe meer macht iemand heeft hoe meer ruimte hij op zal eisen. Door uw grenzen duidelijk aan te geven kunt u de ander sturen in zijn ruimtegebruik en de machtsverhoudingen beïnvloeden.

Wie zijn handen of vingers voor de mond houdt wil eigenlijk iets zeggen maar houdt het toch voor zich. Ligt de hand op de kin dan is dit een teken dat de persoon nadenkt. Krabben komt voort uit onzekerheid. Dit komt storend en onaangenaam over voor de gesprekspartner.

Zichzelf strelen is een gebaar van goed humeur, een goede basisstemming. Dit gebaar leidt tot positieve reacties, vooral als een vrouw zichzelf door het haar streelt. Handen achter het hoofd zijn een teken van veiligheid en ontspanning waarbij de armen en borst bloot worden gegeven.

Een handdruk verraadt meer dan woorden.De manier waarop u uw hand aanbiedt verraadt uw houding.

  • Uw hand boven = macht
  • Uw hand onder = nederig

De handen op gelijke hoogte biedt het beste perspectief op een goede communicatie, de machtsverhoudingen liggen dan gelijk.

Niet alleen het oogcontact en de stand van het lichaam duiden op interesse in de gesprekspartner, maar ook de voeten laten dit duidelijk zien. De richting waarop de voeten staan duiden op de richting van de interesse. Zo kan het zijn dat de persoon in kwestie liever weggaat.

 © september 2021, Rademco

R a d e m c o