Overzicht handschriftanalyses

Wij kunnen u de volgende vijf vormen van handschriftanalyse aanbieden:

 1. Kado handschriftanalyse
 2. Reguliere handschriftanalyse
 3. Handtekening analyse
 4. Levensloop analyse
 5. Grafologisch rapport

1. Kado handschriftanalyse

Geef een uniek, persoonlijk en spraakmakend kado  aan:

 • een zakenrelatie 
 • uw partner 
 • een zoon of dochter 
 • een familielid 
 • uw (aanstaande) geliefde
 • een vriend of vriendin
 • een jubilaris 
 • een (vertrekkende) collega.

Stuurt u ons per post of via een goede scan  een stuk tekst ter grootte van enkele regels toe en wij verzorgen dit unieke kado voor u. Vermeldt u bij de aanvraag de naam van degene voor wie de analyse bestemd is. 

U ontvangt deze persoonlijke 'Kado analyse' als certificaat voor € 50,- (inclusief verzenden binnen Nederland). 

(voorbeelden van kado analyse type 1 en type 2)

Aanvragen2. Reguliere handschriftanalyse

Een reguliere analyse wil zeggen dat u een handgeschreven brief op karaktereigenschappen laat analyseren teneinde een uitgebreid beeld van de persoonlijkheid van de schrijver/schrijfster te krijgen.

Dit handschrift dient minimaal enkele regels groot te zijn, het liefst een compleet A4. De inhoud van deze brief dient spontaan te zijn (niet te lang over nadenken) en mag niet worden overgeschreven van een andere bron (bijvoorbeeld een boek). Het blad mag geen lijntjes bevatten en er dient met (vul)pen geschreven te worden. Verder dient de brief voorzien te zijn van aanhef en handtekening. Deze brief dient verzonden te worden in een handgeschreven envelop zonder lijntjes.

Indien mogelijk is het van belang te weten of de schrijver mannelijk dan wel vrouwelijk is, wat zijn/haar leeftijd is en welk beroep hij/zij uitoefent. 

Wij kunnen u ook van advies voorzien hoe u uw handschrift zou kunnen aanpassen indien u een bepaalde eigenschap zou willen uitstralen die op het moment nog niet zo sterk aanwezig is. Dit kan van groot belang zijn bij het schrijven van een belangrijke (sollicitatie)brief of een brief voor uw (aanstaande) vriend(in). Mocht u van deze service gebruik willen maken en advies willen krijgen dan kunt u dit bij uw aanvraag kenbaar maken en een korte brief toevoegen met daarin uw wensen. 

U kunt het handschrift per post naar ons toesturen of een goede gedetailleerde scan  per email toezenden. De uitgebreide en gedetailleerde analyse zal per email naar u verzonden worden. 

Mocht u slechts enkele zinnen of enkele woorden ter analyse willen aanbieden dan is dat onder voorbehoud mogelijk. Er zal dan eerst worden gekeken of het schriftmateriaal voldoende is om een correcte en betrouwbare analyse te verschaffen. 

De kosten voor de 'Reguliere handschriftanalyse' bedragen € 125,-.

Aanvragen3. Handtekening analyse

Tegenwoordig worden veel brieven per computer uitgewerkt. Gelukkig worden deze brieven meestal voorzien van een handtekening of een paraaf. Deze handtekening bevat veel informatie over de schrijver van de brief die zonder analyse niet bekend is. 

Om van deze analysevorm gebruik te maken is natuurlijk de betreffende handtekening nodig met daarbij indien mogelijk enkele andere woorden van die persoon in zijn of haar handschrift. Mocht alleen de handtekening bekend zijn dan kan daar een wat beperktere analyse van gemaakt worden. 

Het is ook mogelijk om uw huidige handtekening eens aan een onderzoek te onderwerpen en te kijken of deze wel uitstraalt wat u voor ogen heeft. Wellicht heeft u een andere functie binnen uw bedrijf gekregen en wordt er van u verwacht dat u uw handtekening onder officiele documenten gaat plaatsen. Graag voorzien wij u van aandachtspunten en advies! 

Indien u van deze analysevorm gebruik wilt maken hebben wij enkele van uw 'oude' handtekeningen nodig en een lijstje met eigenschappen die de 'nieuwe' handtekening zou moeten uitstralen. De uitgebreide en gedetailleerde analyse zal per email naar u verzonden worden. 

De kosten voor de "Handtekening analyse"  bedragen € 60,- .

Aanvragen4. Levensloop analyse

Een levensloop analyse levert een overzicht op van de ontwikkeling en de groei die iemand heeft doorgemaakt tijdens zijn/haar leven. U kunt dit als kado aan iemand geven, aan een jubilaris overhandigen of natuurlijk gewoon voor uzelf gebruiken.

De aangeleverde handschriften dienen minimaal enkele regels groot te zijn, met een maximale tussentijd van 5 jaar. Het is prettig zoveel mogelijk schriftmateriaal voorhanden te hebben zodat er een goed beeld van een bepaalde periode gevormd kan worden. Levert u in ieder geval enkele handgeschreven documenten aan, een handgeschreven envelop en een aantal handtekeningen uit verschillende tijdsperiode's. 

Indien mogelijk is het van belang te weten of de schrijver mannelijk dan wel vrouwelijk is, wat zijn/haar leeftijd is en welk beroep hij/zij uitoefent. Wilt u ook de naam van de betrokken persoon duidelijk vermelden, zeker in het geval het een kado betreft. De uitgebreide en gedetailleerde analyse zal per email naar u verzonden worden. 

De kosten voor de "Levensloop analyse"  bedragen € 150,- .

Aanvragen5. Grafologisch rapport

Een uitgebreid grafologisch rapport kunt u vergelijken met een rapport dat u op school ontvangt waar door middel van een numerieke waardering een bepaalde weging aan een eigenschap wordt toegekend.

Aan de hand van deze 'rapportcijfers' wordt snel duidelijk welke eigenschap aanwezig dan wel afwezig is bij de geanalyseerde. Dit rapport laat bij ruim vijftig karaktereigenschappen zien wat de sterke en minder sterke punten zijn van de geanalyseerde persoon door ze te waarderen met een cijfer tussen 1 en 10. 

Op deze wijze heeft u snel inzicht in het karakter en kunt u daar voor u belangrijke conclusies aan verbinden. Het is mogelijk zelf een lijst samen te stellen waarop u een aantal analyses wilt laten uitvoeren. Neemt u hiervoor contact met ons op zodat wij u hierover kunnen informeren. Het uitgebreide en gedetailleerde rapport zal per email naar u verzonden worden. 

De kosten voor het "Grafologisch rapport"  bedragen € 75,- .

AanvragenVertrouwelijkheid en garantie

Al ruim 20 jaar verzorgen wij handschriftanalyses voor tevreden klanten. Het spreekt vanzelf dat alle gegevens met de grootste voorzichtigheid en vertrouwelijkheid behandeld zullen worden. Gegevens zullen dan ook niet zomaar zonder medeweten van de betrokkenen aan derden worden verschaft!

Bij de aanvraag van de analyse vragen wij om toestemming van de schrijver/schrijfster om zijn/haar handschrift te analyseren. 

Aangezien u de kosten voor de analyse vooraf betaalt willen wij u de garantie geven dat in geval u niet tevreden bent met de analyse en u aan kunt tonen dat deze niet correct is uitgevoerd u de kosten voor de analyse volledig geretourneerd zult krijgen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

 © september 2021, Rademco