Uw handschrift vertelt veel meer dan u denkt!

U wilt meer inzicht hebben in het karakter van:

 • uw (nieuwe) werknemer 
 • uw vrienden of bekenden 
 • uw kind 
 • uw partner waarmee u eventueel verder door het leven wilt 
 • een familielid waarvan alleen het handschrift nog bewaard is gebleven 
 • een schrijver/schrijfster uit uw poeziealbum of vriendenboekje

Of u wilt: 

 • veranderen van werkgebied/vakgebied 
 • meer over uzelf en uw innerlijke beweegredenen te weten komen 
 • een verstandige schoolkeuze maken 
 • een gerichte selectie maken uit een stapel brieven 
 • en origineel kado in de vorm van een persoonlijke analyse geven 
 • een tentoonstelling/expositie wat extra's meegeven
 • de informatie achter een 'droedel' (kleine snelle tekening) achterhalen 
 • uw nieuwsgierigheid naar handschriftanalyse bevredigen....

Dan biedt een handschriftanalyse uitkomst!

De grafologie of handschriftanalyse houdt zich bezig met het bestuderen van kenmerken en eigenaardigheden in het handschrift teneinde daar conclusies uit te trekken betreffende de aard en het karakter van de schrijver.

Dat is een hele mond vol, waar het eigenlijk op neer komt is dat de grafologie een studie maakt van iemands handschrift en daar heel wat persoonlijkheidskenmerken uit kan halen. Het handschrift van iemand verraadt dus veel van zijn persoonlijkheid. De grafologie biedt je de mogelijkheid om mensen anders te zien dan dat ze zich misschien voordoen, want het handschrift van iemand legt zijn/haar innerlijk bloot.

Ons handschrift ontstaat uit de samenwerking tussen onze hersenen en onze handen. Hierbij worden we beïnvloedt door onze emoties, gevoelens en stemmingen die dan ook terug te vinden zijn in ons eigen, persoonlijke en unieke handschrift. Een handschrift is net zo uniek als een vingerafdruk en bevat veel meer informatie dan menigeen beseft. Een mens zou zich anders kunnen voordoen dan hij/zij in werkelijkheid is, maar het handschrift zal zijn/haar ware aard naar boven brengen.

Grafologie of handschriftanalyse heeft niets met occultisme te maken, het is puur de wetenschap van het (her)kennen van schriftkenmerken met de daaraan gekoppelde specifieke karaktereigenschappen.

Wat is wel/niet mogelijk bij een handschriftanalyse?

Het is niet mogelijk de leeftijd en het geslacht van een persoon uit een handschrift te herleiden. Een handschrift kan wel de mate van volwassenheid van een persoon onthullen en laten zien of de mannelijke of vrouwelijke kant van de persoon in kwestie overheerst.

Een handschriftanalyse heeft niets met toekomstvoorspelling of occultisme te maken. Het gaat puur om het kunnen herkennen van specifieke schriftkenmerken en dezen te kunnen 'vertalen' naar de persoonlijkheid van de schrijver of schrijfster.

Een handschriftanalyse kan iemand inzicht geven in het karakter, de 'ziel' en de beweegredenen van een persoon. Dit kan soms tot verrassingen leiden! Het maken van een goed gefundeerde analyse kost de nodige tijd. U moet rekenen op enkele uren werk per analyse, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die de schrijver/schrijfster 'weggeeft' in zijn of haar handschrift.

Welke eigenschappen blijken uit een handschrift?

Het zal u verbazen hoeveel eigenschappen en karaktertrekken er in een handschrift 'verborgen' zijn. Een kleine greep uit het scala van karaktereigenschappen is:

 • mate van activiteit, ambitie, analytisch vermogen,
 • zelfverzekerdheid, goedheid, creativiteit, drift,
 • diplomatie, enthousiasme, fantasie, humor,
 • besluiteloosheid, labiliteit, remmingen, libido,
 • seksualiteit, jaloezie, ziekten, leugenachtigheid,
 • gezondheid, volharding, bedrieglijkheid, wilskracht,
 • gezelligheid, verlegenheid, pessimisme, verkwisting,
 • enzovoort....

Beroepskeuze advies

Aan de hand van een handschriftanalyse kan bepaald worden wat iemands sterke en zwakke karaktereigenschappen zijn. Zo is het mogelijk een goede opleiding- en beroepskeuze te maken aan de hand van de vaardigheden en eigenschappen die iemand bezit.

Een handschriftanalyse is ook nuttig om voor uzelf te bepalen of u de juiste loopbaan nastreeft. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat uw handschrift wel of niet strookt met de loopbaan die u momenteel volgt.

Huwelijksadvies en partnerkeuze

Indien het handschrift van twee 'toekomstige' partners geanalyseerd wordt dan kan duidelijk worden wat de overeenkomsten en wat de verschillen tussen beiden zijn. Met deze kennis kunnen dan verstandige beslissingen genomen worden.

Bij de zoektocht naar een geschikte partner middels een contactadvertentie heeft de grafologie haar nut vaak bewezen. Het is mogelijk een gerichte selectie van toegezonden brieven te maken teneinde de juiste partner met de gewenste eigenschappen te kunnen selecteren.

Voorouder onderzoek (genealogie)

Bij voorouder onderzoek heeft de handschriftanalyse ook haar nut bewezen. Aan de hand van een brief of zelfs maar een klein stukje handschrift kan heel wat onthuld worden over een persoon die we bij leven nooit gekend hebben.

Postkaarten, poëzie-albums, schoolrapporten, contracten, oude (liefdes)brieven en andere documenten zullen de sleutel zijn tot meer informatie betreffende de persoon die we graag beter willen leren kennen. Zo wordt stamboomonderzoek een stuk leerzamer en interessanter!

Uit de analyse zal blijken wat het karakter van die persoon was en hoe hij of zij in het leven stond. Zo kan zelfs vele jaren na dato 'kennis worden gemaakt' met een persoon die we nu niet meer kunnen ontmoeten.

Personeel selectie

Bij veel sollicitaties wordt een handgeschreven brief of c.v. gevraagd. De reden hiervoor is dat een werkgever zo een beter inzicht krijgt in de eventueel nieuw aan te nemen werknemer. Een handschriftanalyse kan een werkgever een heleboel kosten besparen ingeval er een 'verkeerde' persoon op de 'verkeerde' plek komt te zitten.

Persoonlijkheid, emoties, betrouwbaarheid, organisatietalent, sociale houding, etc. zijn enkele zaken die uit een handschriftanalyse zullen blijken.

Misdaad

Een analyse kan gebruikt worden om een 'beeld' van iemand te krijgen. Dit kan gebruikt worden bij een psychologisch onderzoek. Veelal zal hierbij de hulp van een forensisch schriftexpert worden ingeroepen. Vervalsingen, dreigbrieven, teksten op de muur, valse ondertekeningen, 'anonieme' briefjes, etc.. kunnen tot het werkgebied van de handschriftanalyse gerekend worden.

Schriftvergelijking

Het is mogelijk twee of meer 'handschriftmonsters' te vergelijken en dan te bepalen of dezen afkomstig zijn van dezelfde auteur. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dan te bepalen of de 'schriftmonsters' door dezelfde persoon vervaardigd zijn.

Naar analysevormen

 © september 2021, Rademco

R a d e m c o